مدیر برنامه های سامان من هستم

آرشام ابری

سلام من متولد آبان … هستم علاقه اصلی من حرفه بازیگری هست اما به مجری گری هم اشاره فراوانی خواهم داشت امید که بتوانم نسل خوبی برای تو باشم تو که دوست داری من موفق شم و بالنده، رشد کنم و پاینده برای تو… تو خواهی دید که من در همه زمینه ها از جمله سیاست و رفاقت گامهای مهمی برداشته . 

باشه دوست عزیزم می بینمت