در این طرح، یک دوربین سوزنی را درون لوله تفنگی گذاشته و از بلوتوث جهت ماشه آن استفاده می کنیم

هنگامی که کسی ماشه تفنگ را بفشارد عکسی گرفته می شود که توسط بلوتوث به موبایل وی ارسال خواهد شد

در موبایل برنامه ای با نام سایبرشوت نصب هست که وظیفه تجزیه و تحلیل عکس را به عهده دارد و در صورتی که هدف از پیش تعیین شده (در مثال ما: سر دشمن) در مرکز تصویر قرار داشته باشد یک امتیاز مثبت برای  فرد در نظر گرفته خواهد شد

از این مکانیسم می توان برای ساخت بازیهای پلیسی، بازی های بگرد و پیدا کن و غیره استفاده کرده و همه به صورت تک نفره و هم چند نفره لذت برد

لطفا نمونه های خود را از نرم افزار و سخت افزار ساخته و به آدرس ما میل کنید

بین آثار ارسال شده داوری صورت گرفته و برنده در اینستاگرام بوی مدل ورد اعلام خواهد شد