Boy model world team

تیم پسر جهانی

مرکزی است برای با هم بودن و با دیگران آشنا شدن اینجاست که برماست و خداست که می داند که خسته نباشیم خدایا یادش حافظ گرمی دل ماهاست او که صد قافله دل همراه اوست اینجا نشسته است و ما با او چای می نوشیم سرگرم است کسی با تو نرم است و خدا یارش باد هر که تو را در دل بسی می دارد

our effort is towards your satisfaction and succeed

saman ghiasi

Years

0

Models

0

Experts

0

Happy Clients

0 +

Model Casting

معرفی شما به جهان تخصص اصلی منست من اینستاگرامی دارم که باهاش همه کار می کنم از نجات منجی تا ادعای اصلی و من در این پیج شما را فیچر خواهم کرد تا مهمترین مدلیست های جهانی تو را دیده و بپسندند چی از این بالاتر ها

Professional Stylists

آرایش و پیرایش چیزی نیست که از عهده هر کسی بربیاید ما حتی مدت زمانی مزون داشتیم و می توانیم شما را در انتخاب لباس مناسب یاری کنیم

Studio Photography

در درون کافینت همه چیز برای یک عکاسی گرم و مهیج آماده است از سنگ بنا تا صندلی بقا و ریاستی که دوست دارد با همه صمیمی باشد و عکسهایی بگیرد که تا آخر یادشان بماند

Fashion Shows

ما سنگ رژه ای در بلوار فکوری جلوی درب کافی نت داریم آنجاست که می توان خود را سنجید و توانایی های سامان را محک زد پس بیا و خسته نشو و خدا حافظ

Become a Model

با پر کردن و ارسال فرم زیر ما را در ارائه خدمات بهتر یاری دهید . درست است می توان به سادگی کلید دنباله را در اینستا فشرد اما این روش درست است با استفاده صحیح از سایتمان کمک شایانی به مدلها کرده و سامان در این مسیر موفق می شود.

Wanna be a Model?