سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری یک باره را انتخاب کردید

یک بار بدهید و تا ابد با ما باشید تا بتوان روی عضویت شما حساب کرد این عضویت شامل تمام قسمتهای سایت نمی شود و برای آن باید عضویت نامحدود را خریداری کنید اما با این عضویت من می فهمم که شما مشتری وفادار بوده و مطالب گران قدر تری را در قسمت های قابل دسترسی شما قرار خواهم داد تا بفهمید که پول ارزش بیشتری از رایگان دارد به این ترتیب ارزش واحد پولی کشور افزایش خواهد داشت چون وقتی مردم قدر مطالب پولی را بدانند این بدان معنی است که پول ارزش پیدا کرده در حالی که وقتی مردم دنبال مجانی و رایگان باشند در نتیجه پول بی ارزش می شود البته که آمریکاییها به مقدار مناسب همه چیز را گران کرده اند که پولشان با ارزش شده بعد از آن هست که چون خیلی دلار گران بود چیزهای رایگان هم پدید آمد ولی صدمه زیادی نزد.

هم اکنون هزینه عضویت 100,000.00تومان است.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید