نیشاتب Neyshatab

فعال در زمینه

 چاپ و توزیع تی شرت های پارسی پرینت و طرح فارسی + ماگ و ساک های متنوع در اندازه های گوناگون و جنس خاص و مرغوب

_بازار